فلزیاب آلفا دتکتورز / فلزیاب نقطه زن / فلزیاب فرستنده گیرنده (TR)

فلزیاب فرستنده گیرنده (TR)

تیر, 1397

  • 29 تیر

    فلزیاب های فرستنده و گیرنده (TR)

    فلزیاب های فرستنده و گیرنده (TR)

    فلزیاب های فرستنده و گیرنده (TR)   Transmitter/Receiver Detectors فلزیاب های فرستنده و گیرنده از یک دیسک فرستنده در جلو و یک دیسک گیرنده در عقب دستگاه که معمولا” به شکل مربع هستند تشکیل شده اند. این نوع فلزیاب ها قدرت تفکیک ندارند و فقط برای کشف فلزات بزرگ مانند لوله های اب و توده های بزرگ فلزی طراحی شده …

طلایاب گنج یاب فلز یاب